ekonomia
Studia

Ekonomia – studia

Kierunek ekonomia to specjalizacja, która daje studentom możliwość zdobycia wykształcenia licencjackiego lub magisterskiego. Studenci uczą się przedmiotów dotyczących ekonomii, finansów, zarządzania oraz jakości. Program studiów składa się z szerokiego wachlarza tematów, a zajęcia umożliwiają studentom poszerzenie swojej wiedzy oraz zdobycie niezbędnych do pracy zawodowej umiejętności. Dowiedz się więcej na temat tego kierunku, czytając nasz artykuł!

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na kierunek ekonomia rozpocznie się na uczelniach 1 marca 2023 r., a zakończy 31 października 2023 r.  

Opis kierunku

Absolwenci po ukończeniu studiów są w stanie oceniać skutki postępującej globalizacji dla obecnych gospodarek oraz wykorzystywać nowoczesne narzędzia analityczne do rozwiązywania zagadnień strategicznych, decyzyjnych lub operacyjnych, które mogłyby pomóc przedsiębiorstwu w jego rozwoju. Umiejętności te obejmują tworzenie i zastosowanie metod jakościowych i ilościowych do analizy danych i optymalizacji procesu decyzyjnego. Zdobytą wiedzę można również wykorzystać do oceny konsekwencji ekonomicznych postawionych hipotez oraz diagnozy sytuacji gospodarczej na rynku. Dowiedz się, ile trwają studia!

Specjalności

Studia ekonomiczne to jedna z najbardziej popularnych specjalizacji wybieranych przez studentów. Jest to kierunek, który pozwala uzyskać szeroką wiedzę w zakresie ekonomii i finansów. Uczniowie mogą wybrać spośród szerokiego spektrum specjalności, takich jak: agroekonomia, analityka giełdowa, analityka rynkowa, analityka działalności przedsiębiorstw, analityka ekonomiczno-finansowa czy też analityka gospodarcza. Każda z tych specjalizacji oferuje możliwość poszerzenia horyzontów oraz poznania ważnych narzędzi i umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Współczesne studia ekonomiczne oferują także nowoczesne metody analizy finansowej, łącznie z technikami tworzenia modeli i symulacji oraz uczenia maszynowego

Dowiedz się, jaki kierunek studiów wybrać w 2023 roku!

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku ekonomia wymagane są przeważnie następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Wymagania te mogą się znacznie różnić od uczelni do uczelni biorąc pod uwagę tryb studiów. Każda uczelnia ma swoje własne wymagania w stosunku do osób aplikujących na studia, dlatego warto na bieżąco sprawdzać jej stronę internetową lub skontaktować się z działem rekrutacji.

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku ekonomia, oferowane przez uczelnie publiczne, są dostępne bezpłatnie. Natomiast koszty nauki w uczelniach niepublicznych lub na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych mogą się znacznie różnić. W zależności od miejsca edukacji, ceny pierwszego roku studiów mogą wynosić od 4100 do 14800 złotych.

Praca po studiach

Absolwenci ekonomii mogą znaleźć pracę w różnych sektorach, takich jak firmy i instytucje badawcze, banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe oraz w mediach jako eksperci od spraw gospodarczych. W działach finansowych, księgowości i controllingu oni stanowią cenny zasób wiedzy na temat analizy i interpretacji danych ekonomicznych, tworzenia budżetów i planowania finansowego. Znajomość zagadnień makro- i mikroekonomicznych oraz trendów na rynku pozwala im doradzać firmom w zarządzaniu ich aktywami oraz optymalizować ich systemy finansowe.