automatyka
Studia

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka to kierunek studiów inżynierskich lub magisterskich, obejmujący wiedzę z zakresu nauk technicznych. Główny program kształcenia zawiera zajęcia dotyczące automatyzacji, elektroniki oraz elektrotechniki. Przeczytaj artykuł i poznaj bliżej specyfikę tego kierunku.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2023/2024 ruszy 4 maja 2023 roku i będzie trwać do 22 września 2023. 

Opis kierunku

Studenci podczas studiów zdobywają szerokie i interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje między innymi takie dziedziny jak matematyka, fizyka i informatyka. Uczniowie potrafią wykorzystać swoją wiedzę do projektowania i tworzenia automatycznych systemów oraz robotów, co stwarza im ogromne możliwości rozwoju. 

Studia są zazwyczaj podzielone na stopnie: I stopień (licencjat) trwa od 3,5 do 4 lat, a II stopień od 1,5 do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra lub magistra inżyniera. 

Specjalności

Studia z automatyki i robotyki są coraz bardziej popularne, a ich podstawowym celem jest wyposażenie studentów w narzędzia niezbędne do konstrukcji, projektowania i tworzenia autonomicznych systemów. Przygotowanie obejmuje różne specjalności, takie jak automatyzacja inteligentnych budynków, napędzanie maszyn i procesów produkcyjnych oraz procesu sterowania. Można też zgłębiać zagadnienia związane z automatyką przemysłową, gdzie przedmiotem badań są m.in. pomiary automatyczne i dane informatyczne. Studenci mogą także poznawać metody wykorzystywane w celu osiągnięcia efektywności pracy urządzeń i systemów oraz optymalizacji ich działania.

Czytaj też: Studia informatyczne – kierunki i wymagania.

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w 2023/2024 roku na kierunku automatyka i robotyka przeważnie oczekuje się od kandydatów dobrego przygotowania z przedmiotów maturalnych, takich jak chemia, fizyka, informatyka, język obcy i matematyka. Uczelnie często ustalają swoje własne szczegółowe wymagania stawiane kandydatom, biorąc pod uwagę tryb studiów i inne czynniki. Mogą one obejmować dodatkowe egzaminy oraz punkty dodatkowe dla aplikantów posiadających szczególnie wysokie wyniki ze świadectwa maturalnego lub innych przedmiotów. Warto również pamiętać o innych formalnościach związanych z procesem rekrutacji, takich jak termin składania aplikacji czy listy dokumentów niezbędnych do jej złożenia.

Praca po studiach

Absolwenci studiów na tym kierunku mogą podjąć pracę w przemyśle maszynowym, chemicznym czy spożywczym. Mogą oni się sprawdzić na stanowiskach, takich jak konstruktor, projektant, programista, automatyk lub technolog. 

Sprawdź też: Mechatronika.