pompa obiegowa
Dom

Dobór pompy obiegowej – zasady

Nowoczesne systemy centralnego ogrzewania wykorzystują wydajne kotły oraz rury i grzejniki o niewielkiej pojemności. W rezultacie, grawitacja sama w sobie nie jest już wystarczająca do zapewnienia prawidłowego przepływu wody, co wymaga zastosowania specjalistycznych pomp obiegowych. W typowych warunkach, pompy te stymulują przepływ wody w systemie grawitacyjnym, umożliwiając nam cieszenie się wysokim komfortem cieplnym we własnym domu. Dzięki temu, możemy instalować urządzenia grzewcze tam, gdzie są one najbardziej potrzebne do utrzymania odpowiedniej temperatury, a nie tylko tam, gdzie mogłaby je obsługiwać instalacja grawitacyjna.

Dobór pompy obiegowej – jaką wybrać?

Wybór pompy jest dokonywany na podstawie:

 • Q – intensywności przepływu wody, którą planujemy przepompować
 • H – wysokości podciśnienia

Intensywność przepływu wody

Q – [m3/h] – intensywność przepływu wody do przepompowania jest obliczana za pomocą formuły, gdzie:V – [kW]- moc systemu (zapotrzebowanie na ciepło)∆T – [°C] – różnica temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem

Q = 0,86 x V / ∆T

Wysokość podciśnienia

Wysokość podciśnienia pompy to suma oporów, które muszą być pokonane przez medium w systemie. Wysokość geometryczna nie wpływa na wybór pompy w obiegu zamkniętym.

Przykładem może być dom jednorodzinny o wysokości np. 7 m, w którym wysokość podnoszenia pompy (w zależności od rodzaju instalacji) przedstawiają następujące dane:

 • od 0,3 do 0,6 m – stare instalacje grawitacyjne, duże średnice rur
 • od 0,5 do 1,5 m – nowoczesne instalacje bez zaworów termostatycznych
 • od 1,5 do 3,0 m – nowoczesne instalacje z zaworami termostatycznymi

Sprawność pompy obiegowej a jej montaż

Podczas wyboru pompy obiegowej dla systemu centralnego ogrzewania, konieczne jest zapewnienie właściwego montażu urządzenia, gdyż błędna instalacja może prowadzić do problemów w działaniu systemu. Pompa obiegowa jest montowana bezpośrednio na rurach za pomocą śrub, a jej lokalizacja może być na rurze zasilającej lub powrotnej, z uwzględnieniem następujących wskazówek:

 • przepływ musi być zgodny z kierunkiem wskazanym przez strzałkę na korpusie pompy,
 • wał pompy powinien być utrzymany w pozycji poziomej,
 • pompa powinna być umieszczona w miejscu, które jest łatwo dostępne.

Dodatkowo, konieczne jest zamontowanie zaworów odcinających przed i za pompą, co umożliwi łatwiejsze przeprowadzenie konserwacji i inspekcji pompy, a także jej potencjalne naprawy.

Czym są pompy obiegowe?

Elementem nieodzownym w składzie każdego systemu grzewczego jest nowoczesna pompa obiegowa. Charakteryzują się one zaawansowanym sterowaniem elektronicznym i efektywnością energetyczną. Głównym zadaniem pomp obiegowych jest wymuszanie ruchu wody w zamkniętych obwodach grzewczych, takich jak ogrzewanie centralne, ogrzewanie podłogowe, systemy solarnych, klimatyzacje, czy inne systemy przemysłowe. Pomp obiegowych można używać z większością kotłów centralnego ogrzewania dostępnych na rynku. Wiele nowoczesnych kotłów ma już zamontowane fabrycznie pompy obiegowe. Jeżeli w kotle nie ma pompy, montuje się ją w systemie. Dobre pompy obiegowe powinny charakteryzować się odpowiednimi parametrami, aby skutecznie dostarczać wodę do najbardziej oddalonych punktów instalacji.

Wysokiej jakości pompy obiegowe i cyrkulacyjne możesz znaleźć na stronie https://euroterm24.pl/armatura-grzewcza/armatura-okolo-kotlowa/pompy-obiegowe-i-cyrkulacyjne.

Jaka pompa obiegowa do CO?

Pompy obiegowe są idealnym wyborem dla prostych systemów grzewczych z grzejnikami. W skomplikowanych systemach, takich jak te z grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym, konieczne jest użycie dodatkowej pompy obiegowej. W takim scenariuszu istotne jest zrozumienie, że pompy te mogą być montowane zarówno na zasilaniu, jak i na powrocie, w kotłowni blisko źródła ciepła lub w rozdzielaczu. Zawory odcinające zwykle są umieszczane przed i za pompą obiegową, pozwalając na zamknięcie przepływu medium grzewczego i demontaż pompy w razie konieczności jej wymiany. Pompy obiegowe są małe i lekkie (zazwyczaj ważą od 1,5 do 5 kg), co jest jednym z ich największych atutów, ponieważ łatwo je zamontować bez potrzeby dodatkowego miejsca. 

Dodatkowo, ważne jest świadomość, że instalacja zbyt dużej pompy obiegowej może prowadzić do zwiększonego poboru energii, głośnej pracy systemu oraz przyspieszonego zużycia poszczególnych części pompy. Pompy obiegowe często mają silniki z regulowaną prędkością obrotów, zazwyczaj trzy- lub czterostopniową. Aby osiągnąć optymalną wydajność, pompa obiegowa powinna pracować na najwyższym biegu przez większość czasu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pompy obiegowe muszą posiadać regulację elektroniczną. Płynna regulacja pozwala na dostosowanie wydajności pompy do bieżących potrzeb i modyfikowanie jej mocy, tak aby pracowała zgodnie z charakterystyką zapewniającą najwyższą sprawność urządzenia. Warto zaznaczyć, że zmiana wydajności pompy następuje automatycznie.

Zalety i korzyści ze stosowania pompy obiegowej CO

Dobór odpowiedniej pompy obiegowej jest niezbędny do zapewnienia efektywnego przepływu czynnika grzewczego do wszystkich elementów grzewczych, nawet tych najbardziej odległych od źródła ciepła. Staramy się tak skonfigurować parametry, by pompa obiegowa działała z maksymalną efektywnością, biorąc pod uwagę wymagany przepływ i potrzebną wysokość podnoszenia.

Wybór pompy o zbyt małych parametrach w stosunku do potrzeb instalacji hydraulicznej może skutkować niewystarczającym przepływem wody. W okresie zimowym może to negatywnie wpłynąć na komfort użytkowania instalacji grzewczej, skrócić żywotność pompy lub doprowadzić do zapowietrzenia systemu. Z kolei, jeżeli wybierzemy pompę o zbyt dużych parametrach, może to spowodować nadmierny hałas w systemie oraz znacznie zwiększyć koszty energii elektrycznej.

Punkt pracy pompy obiegowej, wyznaczany na podstawie natężenia przepływu i wysokości podnoszenia, można odczytać z wykresu nazywanego charakterystyką pompy. Idealnie, punkt pracy powinien znajdować się w obszarze o największej efektywności pompy, co zazwyczaj odpowiada środkowej części charakterystyki. W przypadku małych instalacji c.o., znalezienie pompy o idealnych parametrach może być trudne. W takiej sytuacji zaleca się zastosowanie pompy o wydajności i wysokości podnoszenia o 10-20% mniejszej niż obliczona, nie wpłynie to jednak znacznie na moc cieplną grzejników. Wynika to z faktu, że wymagane parametry ogrzewania są obliczane dla najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznych, które występują jedynie kilka dni w roku.

Na etapie projektowania instalacji, na podstawie wyników obliczeń, istotne jest umieszczenie wydajności pompy obiegowej w m3/h w projekcie instalacji c.o. i na tej podstawie dobór właściwej pompy. Wydajność oznacza ilość wody, którą pompa jest w stanie dostarczyć do instalacji grzewczej w ciągu godziny. Charakterystyka pompy, czyli wykres pokazujący zależność między natężeniem przepływu a wysokością podnoszenia, jest różna dla każdej pompy. Wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia kalkulacji można zazwyczaj znaleźć w katalogu pompy.

Jaką pompę obiegową CO wybrać ? 

Decydując o konkretnym modelu pompy, należy brać pod uwagę urządzenie, które gwarantuje minimalne zużycie energii elektrycznej i posiada wbudowany system elektroniczny, który automatycznie dostosowuje parametry pracy do zmieniających się warunków hydraulicznych. Rozważmy na przykład pompę Wilo-Stratos Pico dostępną w ofercie Wilo, która posiada elektroniczny system do płynnej regulacji wydajności. Wybór nowoczesnej, energooszczędnej pompy wyposażonej w inteligentne systemy, zapewni nie tylko optymalizację parametrów pracy i obniżenie zużycia energii elektrycznej, ale także wydłuży żywotność urządzenia.

Jak dobrać pompę obiegową?

Kluczowe aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze i nabyciu pompy cyrkulacyjnej:

 • podczas wybierania pompy cyrkulacyjnej musimy skupić się na dwóch parametrach:
  • przepustowość pompy, czyli ilość wody, którą musi przetłoczyć (Q/V), a także wysokość podnoszenia (H). Przepustowość pompy wylicza się dzieląc zapotrzebowanie budynku na energię cieplną przez wartość ciepła właściwego i różnicę temperatur wody w rurociągach zasilających i powrotnych.
  • wysokość podnoszenia odpowiada za utratę ciśnienia, które zachodzi podczas przepływu wody przez całkowitą instalację. Innymi słowy, jest to agregat oporów tarcia płynącej cieczy, lokalnych oporów zaworów, grzejników, kotła etc.

Dlaczego stosujemy pompy obiegowe do CO?

Uzyskanie wyższego ciśnienia za pomocą pompy pozwala na użycie rur o mniejszym przekroju, co redukuje koszty inwestycyjne. Straty ciepła w przewodach są również zminimalizowane. Przymusowy obieg doprowadza do lepszego wykorzystania ciepła, obniżając w ten sposób koszty ogrzewania.

Grzejniki mogą być instalowane w miejscach, gdzie ich zastosowanie w systemie grawitacyjnym jest niewykonalne. Zastosowanie pompy do centralnego ogrzewania pozwala na szybkie i równomierne rozgrzewanie grzejników. Pompa jest niezbędna w okresach przejściowych (wiosna, jesień), kiedy to system grawitacyjny jest mało efektywny z powodu niewielkiej różnicy temperatur.

Nowoczesne pompy o najwyższej efektywności energetycznej pracują bezgłośnie, nie wymagają sezonowej obsługi, a przy prawidłowej eksploatacji są niezawodne przez wiele lat.

Na co zwracać uwagę przy wyborze pompy obiegowej?

Zaleca się, aby inwestor skonsultował się ze specjalistą, takim jak instalator lub projektant, przed podjęciem decyzji. Na rynku dostępne są różne urządzenia wielu producentów, które spełniają specyficzne wymagania danej instalacji. Z tych wszystkich, inwestor powinien wybierać urządzenia o najmniejszym zużyciu energii, które przez lata będą miały najmniejszy wpływ na domowy budżet. Bez zagłębiania się w techniczne aspekty, można powiedzieć, że najwydajniejsze pompy zużywają o ponad 20% mniej energii elektrycznej w porównaniu do pomp o stałych obrotach.

Czy można nieco niedoszacować wymiar pompy obiegowej?

Oczywiście, lekko niedoszacowana pompa obiegowa nie spowoduje większych problemów, ponieważ system grzewczy jest projektowany z myślą o najbardziej wyjątkowych warunkach, które pojawiają się przez 5-8 dni w roku. Jeżeli nasza pompa jest niedowymiarowana o kilka procent, nie wpłynie to na komfort termiczny domowników, ale przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej i w rezultacie obniży koszty eksploatacji.

Warto dodać, że największe zapotrzebowanie na ciepło ma miejsce w nocy, kiedy to zaawansowane systemy automatyczne wprowadzają system grzewczy w tryb pracy z obniżoną temperaturą pomieszczeń. Dlatego niewielkie niedowymiarowanie pompy obiegowej może okazać się zupełnie niewyczuwalne dla mieszkańców.

Gdzie zamontować pompę obiegową?

Instalowanie pomp na obiegu powrotnym jest zazwyczaj najbezpieczniejszym wyborem, ze względu na potencjalne ryzyko przekroczenia temperatury medium przez urządzenie, jeśli nie ma odpowiedniej regulacji temperatury kotła. Niezależnie od tego, istotne jest, aby zawsze kierować się wskazówkami producenta, biorąc pod uwagę specyfikę systemu pompowego i urządzenia, takiego jak kocioł czy wymiennik ciepła. 

Pomimo że nowoczesne systemy grzewcze o niskiej temperaturze w dużej mierze zniwelowały problem z przegrzewaniem, instalowanie pompy na zasilaniu wciąż może prowadzić do awarii, jeśli temperatura przekroczy limit. 

W kontekście systemów centralnego ogrzewania, pompy obiegowe są najczęściej wybieranym rozwiązaniem. Przewagą tego typu pomp są ich korzyści, takie jak:

 • oszczędność na instalacji – generowane przez te pompy ciśnienie, pozwala na zastosowanie rur o mniejszych średnicach,
 • oszczędność w eksploatacji – pompa CO zapewnia mniejsze straty ciepła, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania,
 • komfort akustyczny – pompy CO są ciche i zapewniają komfort użytkowników przez cały rok,
 • wszechstronność montażu – pompy ogrzewanie centralne umożliwiają instalację grzejników w miejscach, które byłyby niemożliwe do wykorzystania w tradycyjnym systemie grawitacyjnym.

Bez wątpienia, pompy obiegowe oferują wiele korzyści, co tłumaczy, dlaczego są tak często wybierane przez specjalistów.

Jakie pompy obiegowe CO wybrać?

Wyznaczanie odpowiedniej pompy obiegowej może być trudnym zadaniem. Przy wyborze najlepszego rozwiązania powinniśmy uwzględnić:

 • specyfikacje techniczne urządzenia – takie jak moc, efektywność energetyczną i wymiary – aby dopasować do naszego systemu,
 • reputację producenta – zawsze warto wybrać sprawdzone rozwiązanie od renomowanego producenta, co często gwarantuje solidną pracę przez wiele lat.

Zdecydowanie polecamy pompy marki Wilo – producenta cenionego przez specjalistów i dobrze rozpoznawalnego przez klientów. W ich ofercie można znaleźć szeroki asortyment pomp tego typu. W celu zakupu, wystarczy skierować się do jednego z punktów, które z radością polecamy.