V. WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

21.- 23.10.2015r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

V. WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


21.10. Uroczystość otwarcia


22.10. IMP, PW MEiL, TVP Technologie, PCO, ILot


23.10. WAT, PIMot, Metro


4.11. Zakończenie V. WDT


Plakat V. WDT:
      Komitet Organizacyjny

Dariusz Raczkowski - Prezes OW SIMP, przewodniczšcy Komitetu Organizacyjnego
Wiesław Krzymień - zastępca przewodniczšcego
Małgorzata Czarnecka - główny koordynator WDT
Janusz Kowalski - rzecznik prasowy
Robert Niwiński - sekretarz
Adam Baryłka - członek KO
Aleksandra Wasilewska - członek KO


Dyplom V. WDT: