WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

III. WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


23.10. Uroczystość otwarcia


24.10. IMP, Metro, ILot


25.10. WAT, PW WIP


6.11. Dom Technika - zakończenie


Plakat III. WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA III. WDT


            
             Prezes OW SIMP Kol. D. Raczkowski wita gości i rozpoczyna uroczystą sesję III. WDT.

            
             Goście w sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

            
             W imieniu Naczelnej Organizacji Technicznej głos zabrał v-przewodniczący NOT
         kol. St. Góralczyk.

            
             Sesję zaszczycił swoją obecnością i słowem uznania Wojewoda Mazowiecki p. J. Kozłowski

            
             O znaczeniu Warszawskich Dni Techniki dla politechnizacji młodzieży mówił
         rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. J. Szmidt - przewodniczący
         Komitetu Honorowego III. WDT.

            
             Pan K. Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty podkreślił rolę WDT w kształceniu młodzieży.

            
             W przerwie czas na pamiątkowe zdjęcie.

            
             Prelekcję "Wykorzystanie robotów przemysłowych w edukacji i badaniach"
         poprowadził dr inż. W. Kaczmarek (na zdjęciu) oraz dr inż. J. Panasiuk
         z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

            
             Nasi goście.

            
             Wykład "O nanotechnice czyli małe jest piękne" wygłosił dr hab. inż. M. Marcinek
         z Wydziału Chemicznego PW.

            
             O warszawskiej drugiej linii metra prelekcję poprowadził Prezes Zarządu
          - Dyrektor Generalny Metra Warszawskiego Sp. z o.o. mgr inż. J. Lejk.

            
             Pytania do prelegenta.