X WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

20.- 22.10.2021r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

X WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


20.10. Uroczystość otwarcia


22.10. Teatr Wielki, hangar WAT


3.11. Zakończenie X WDT


Plakat X WDT          Zakończenie X. WDT
                  Sala A Warszawskiego Domu Technika NOT


          Uroczysta gala jubileuszowych X Warszawskich Dni Techniki odbyła się
          wraz z zakończeniem III Mazowieckich Dni Techniki.


           
              Galę podsumowującą poprowadził kol. Janusz M. Kowalski.

           
              Słowo wstępne wygłosił pomysłodawca i przewodniczący Komitetu
              Organizacyjnego Warszawskich Dni Techniki kol. Dariusz Raczkowski.

           
              Nasi goście honorowi (od lewel): Jerzy Rożek (prezes Warszawskiego domu Technika NOT)
              p. Mariusz Rukata przedstawiciel Marszałka woj. Mazowieckiego, p. Ewa Mankiewicz-Cudny
              (Prezes FSNT NOT) i prof. Jan Szmidt (b. JM Rektor Politechniki Warszawskiej).

           
              Przedstawiciele z TJO oraz organizatorów i sponsorów.

           
              Przedstawiciele z TJO Radom.

           
              Organizatorzy Warszawskich Dni Techniki.

           
              Organizatorzy Warszawskich Dni Techniki.

           
              Przedstawiciele TJO oraz organizatorów.

           
              Prezentacja Dni Techniki w Ostrołęce przez kol. Jana Kanieckiego z TJO.

                       
                          Sprawozdanie z XI Płockich Dni Techniki przedstawił kol. Jarosław Gębka
                          – prezes Oddz.SIMP w Płocku.

           
              O imprezach XXXII Radomskich Dni Techniki mówili kol. kol. Kazimierz Œmiechowski
              i Paweł Kubicki z TJO w Radomiu.

           
              Historię Warszawskich Dni Techniki przedstawił kol. Janusz M. Kowalski.

           
              Wyróżnieni dyplomem od Marszałka Woj. Mazowieckiego p. Adama Struzika.

                       
                        Specjalne wyróżnienie od Marszałka Woj. Mazowieckiego
                        - dyplom dla kol. Dariusza Raczkowskiego.

           
              Wyróżnieni dyplomem od Prezes FNT NOT Pani Ewy Mankiewicz-Cudny.

           
              Przedstawiciele firm i organizacji, które wspomagały organizację Warszawskich
              Dni Techniki odebrali pamiątkowe grawertony.

           
              Pamiątkowy Złoty Medal WDT wręczył wyróżnionym kol. Adam Baryłka (prezes OW SIMP).

           
              Wyróżnieni pamiątkowym Srebrnym Medalem WDT.

                       
              Dyplom wraz z podziękowaniami dla przewodniczącego Komitetu Honorowego WDT
              prof. Janowi Szmidtowi (b. JM Rektora PW) wręczył przewodniczący Komitetu
              Organizacyjnego WDT kol. Dariusz Raczkowski.

           
              Wyróżnieni dyplomem Ambasadora Techniki jubileuszowych X WDT.

           
              Specjalne podziękowania dla pomysłodawcy i głównego organizatora WDT
              i MDT kol. Dariusza Raczkowskiego.

           
              List od Marszałka Woj. Mazowieckiego odczytał jego pełnomocnik p. Mariusz Rukata,...

                       
                        ...który następnie wręczył go wraz z podziękowaniami
                        kol. Dariuszowi Raczkowskiemu.


Pamiątkowy Dyplom "Ambasador Techniki 2020":