WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

I WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


21.09. Uroczystość otwarcia


22.09. PW SIMR, ILot


23.09. WAT, IMP


24.-25.09. Jubileusz WFM


Plakat I WDTII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


24.10. Uroczystość otwarcia


25.10. BUMAR, PW MEL, ILot


26.10. IMP, WAT


26.-27.10. Imprezy towarzyszące


7.11. Zakończenie II WDT


Plakat II WDTIII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


23.10. Uroczystość otwarcia


24.10. IMP, Metro, ILot


25.10. WAT, PW WIP


6.11. Zakończenie III WDT


Plakat III WDTIV WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


22.10. Uroczystość otwarcia


23.10. WAT, PW MEiL, ILot


24.10. IMP, PIT-Radwar, Metro, PW SIMR, Muzeum TiP


Plakat IV WDTV WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


21.10. Uroczystość otwarcia


22.10. IMP, PW MEiL, PCO, ILot


23.10. WAT, PIMot, Metro


4.11. Zakończenie V WDT


Plakat V WDTVI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


19.10. Uroczystość otwarcia


20.10. IMP, ILot, PIMot, PW Wydz. MEiL


21.10. PCO, Metro, Strzelnica, WAT, MTiP


9.11. Zakończenie VI WDT


Plakat VI WDTVII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


18.10. Uroczystość otwarcia


19.10. IMP, ArcelorMittal ILot, PW Wydz. MEiL


20.10. Metro, PCO SA., CWKS "Legia", WAT Wydz. MiL


8.11. Zakończenie VII WDT


Plakat VII WDTVIII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


17.10. Uroczystość otwarcia


18.10. IMP, ArcelorMittal, ILot, PW Wydz. SiMR, PIMot


19.10. Metro, PCO SA., CWKS "Legia", WAT Wydz. MiL


7.11. Zakończenie VIII WDT


Plakat VIII WDTIX WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


16.10. Uroczystość otwarcia


17.10. IMP, Salon HYUNDAI, ILot, PW Wydz. MEiL


18.10. Metro, WAT Wydz. MiL


6.11. Zakończenie IX WDT


Plakat IX WDT